Ny legevakt Skien kommune

Ny legevakt

Prosjektet gjelder prosjektering av nytt bygg for interkommunal legevaktstjeneste for Skien, Nome, Siljan og Drangedal på tomten gnr/bnr 217/209, Ulefossvegen 51, 3730, SKIEN.

Det nye bygget skal inneholde ny legevakt som planlegges for å ivareta innbyggernes behov for kommunale tjenester, når sykdom eller skade inntreffer. Funksjonalitet og dimensjonering planlegges med tanke på kommunenes ansvar. Vi tar også noe høyde for at enkelte nabokommuner vil ønske å slutte seg til planene.

Nybygget skal kobles til den eksisterende bygningsmassen som i dag utgjør Skien Helsehus. Funksjonskrav og kriterier for bygget skal være i henhold til Skien kommunes generelle prosjektanvisning, og prosjekteringsanvisning for helsebygg, utarbeidet av Eiendomsenheten.

Generell beskrivelse av bygget:

  • Legevakt for 90-100.000 innbyggere
  • Hovedinngang hvor publikum har enkel adgang til legevakten
  • Egen skjermet inngang for ambulanse og politi.
  • Bygget skal oppleves estetisk rent, trygt og imøtekommende for publikum.
  • Bygget skal ha en miljøprofil både når det gjelder valg av materiale, oppvarmingsløsninger og parkerings- og trafikale løsninger
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image