Torp Campus

Torp Campus består av opparbeiding av byggegrop, støping av fundamenter til containere som deretter utfores med isolasjon, vindsperre og platekledning. Til slutt tekkes taket og det bygges både utvendige og innvendige trapper.