HRL med grovt uriktige påstander i Mynd-saken

HRL Entreprenør kommer i en artikkel på sin hjemmeside med en rekke feilaktige påstander, i et forsøk på å sørge for at Mynd går konkurs. Samtidig kommer de med et tilbud til kreditorene, som vi vil advare mot. Det vil gå utover arbeidsplasser, gi færre aktører i markedet og kan gjøre at flere kreditorer sitter igjen med null.

Oslo tingrett åpnet 22. januar 2024 rekonstruksjon i Mynd Entreprenør AS. Tingretten innsatte den velrennomerte advokaten Egil Hatling som rekonstruktør. I tillegg oppnevnte tingretten statsautorisert revisor Eivind Thune som borevisor og et kreditorutvalg bestående av Jan Hansen fra Elektro 4 AS og Morten Hellerud fra Byggmakker Handel AS. Disse har stilt seg bak et forslag som gir kreditorene 6,55 % i dividende, i et forsøk på å legge til rette for fortsatt lønnsom drift, til gode for selskapets ansatte, kunder og øvrige samarbeidspartnere. Om partneren i DLA Piper og den statsautoriserte revisoren skriver HRL:

«I det hele har utvalget arbeidet for Mynd, Storm og Strand og mot de øvrige kreditorer. Det er god grunn til å erklære mistillit til det arbeidet som er gjort som ikke sees å tjene andre enn Strand Group AS og Tore Strand som altså har bevilget seg et utbytte på 4 MNOK.»

Det er overraskende at HRL betviler rekonstruktør, borevisor og kreditorutvalgets integritet og kompetanse, all den tid deres oppgave er å ivareta interessene til kreditorene. Påstanden som fremmes om utbytte, stemmer heller ikke. Vi vil oppfordre alle kreditorer til å lese den utsendte rapporten på 18 sider fra rekonstruktør og borevisor for å danne seg et selvstendig bilde av det arbeidet som er utført.

HRL skriver at de vil «bruke fordringene til å si nei til rekonstruksjon og om nødvendig sette Mynd-selskapene i konkurs (…).». Om dette skriver den offentlige oppnevnte bostyreren at: «Dersom det åpnes konkurs i Selskapet, er det forventet lav eller ingen dividende til fordringshaverne utover dekning av 1. og 2. prioritetskrav.» De skriver at en rekonstruksjon vil gi mest penger tilbake til de uprioriterte kreditorene.

Når det gjelder den avtalen HRL tilbyr kreditorene er dette en opsjon, dvs. en mulighet for HRL til å kjøpe fordringen om de vil. De trenger ikke å kjøpe mer enn 51 % av verdien på fordringene for å si nei til bostyres anbefaling og sørge for at Mynd går konkurs. Vi vil advare kreditorer mot å takke ja til tilbudet fra HRL, da det ikke gir en garanti for at man får pengene. I praksis kan forslaget bety at HRL kun betaler ut halvparten av det beløpet bostyrer har tilbudt, da det vil være tilstrekkelig for at HRL kan slå Mynd konkurs. Vinneren er da først og fremst HRL, som da vil være kvitt en konkurrent. Taperen vil være ansatte, samarbeidspartnere og kunder, samt de kreditorene som ikke får penger.

Avslutningsvis vil vi påpeke at de nye eierne, Storm og Strand, har gjort og gjør et oppriktig forsøk på å redde selskapet og arbeidsplassene. Det har blitt garantert for ferdigstillelse av 15 pågående prosjekter, for nærmere 100 millioner kroner. Som motytelse for den risikoen fikk man dekket gjeld på ca. 3,7 millioner kroner. Håpet var at man gjennom denne finansielle redningsaksjonen kunne redde større verdier i selskapet, og at kreditorene kunne få mer tilbake. Det har imidlertid vist seg vanskeligere enn vi trodde, noe bostyrers rapport redegjør for. Vi håper imidlertid at vi kan fortsette driften i Mynd, og gjennom det skape verdier for kunder, ansatte og samarbeidspartnere.