Oppdraget gikk ut på å rehabilitere kjøkken og spisesal hos Blå Kors, og alt ventilasjon innenfor dette området skulle byttes. Det ble flyte sparklet nye gulver, byttet vinduer, ny himling, nytt kjøkken, nye dører og nye kjøle/fryserom. Dette oppdraget ble utført høst 2016, og oppdraget hadde en verdi på ca. 4 500 000,- eks. mva.