• Demo Image
Bygget ble oppført i treverk og sto ferdig høsten 2017.