På bakgrunn fra en invitasjon til begrenset konkurranse fra Porsgrunn kommune, vant vi og bygget et kastebur for idrettene kulestøt, diskos og sleggekast.

Arbeidet omfattet at det ble gravd ut et areal på eksisterende fotballbane som ble masseutskiftet, isolert, forskalet og påstøpt en plate på 20 cm. Platen ble armert i forhold til trykk og strekkkrefter. Varmekabel ble det også lagt ned termostatstyrt varmekabel slik at den kan benyttes på vinterstid.

Trekonstruksjoner og tak ble dimensjonert og bygget for beliggenhet etter TEK-kravene, spesifikasjon fra kommunen og gjeldende snølaster.