• Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
På vegne av Enga Borettslag inviterte Skien bolibyggelag til å rehabilitere alle fasader ved å skifte ut all kledning, etterisolere og bytting av vinduer og dører. Eksisterende sportsboder ble revet og nye ble bygget fra grunnen av. Balkonger og rekkverk ble også rehabilitert i samme stil. Totalt omfattet jobben 61 enheter fordelt på fire forskjellige leilighetstyper i 12 bygg.