Renovering

Mynd Entreprenør utfører renoveringsarbeid på de fleste boliger, leilighetsbygg, offentlige- og næringsbygg. Renovering innebærer alt fra mindre utskiftinger av råteskader o.l., utskifting av kledning, vinduer og tak til totalrenovering av hus og andre bygg. Vi har også bred erfaring innen totalrenovering og ombygging av kontor, restauranter og butikklokaler.

Renovering