Helse, miljø og sikkerhet

Vår målsetting er at alt arbeid skal foregå uten skade på mennesker, materiell, eller ytre miljø. En viktig del av HMS-arbeidet er å skape en kultur som gjør at den enkelte tar ansvar for egen og andres sikkerhet, og at de tiltak som kreves for å oppnå målene blir gjennomført, både i planlegging, prosjektering og ved utførelsen av arbeidet.

HMS

Bærekraft