Hvem er vi og hva står vi for?

Mynd Entreprenørs historie startet i 2010 og har siden oppstarten med to-tre ansatte utført en rekke nybygg og renoveringer, både som totalentreprenør og underentreprenør. Vi er godkjent lærebedrift i tømrer- og betongfag, og vi er stolte av å få være med å utvikle dyktige fagfolk. Flere av våre lærlinger har utviklet seg til i dag å ha ledende stillinger i firmaet og har blitt kontinuitetsbærere hos oss..

I dag er vi ca. 45 ansatte i Mynd Entreprenør AS. Takket våre fantastiske ansatte er vi i stor vekst. Vi er opptatte av at hver enkelt skal lykkes i sin rolle i selskapet, og jobber kontinuerlig med faglig kompetanseheving og organisasjonsutvikling. Vi er opptatte av samhold og sosiale arrangementer, og vi er stolte av Myndkulturen vi utvikler sammen hver eneste dag!

Vi har utviklet oss til en totalentreprenør som kan hjelpe våre kunder i alle faser av små og store prosjekter, fra idéstadiet, gjennom prosjekteringen og til ferdig utført prosjekt. Vi har totalentrepriser, vi gjennomfører egne prosjekter med boligbygging og vi kan med stolthet si at vi får være med på å utvikle noen av de mest spennende prosjektene i regionen!

Stolt av å være en del av Mynd-teamet, et spennende selskap i sterk vekst med engasjerte og kompetent medarbeidere.
Mats Asdahl
Daglig leder

Vår visjon og verdier

Miljøprofil

Mynd Entreprenør skal bli oppfattet som en bedrift som ivaretar kundens miljøambisjoner i alle oppdrag og en arbeidsgiver som har en tydelig miljøprofil i vår daglige drift.

Mynd Entreprenør er Miljøfyrtårn sertifisert og har sertifisert to av sine prosjektledere til BREEAM AP, og vil kunne kjøre BREEAM NOR sertifisering av prosjekter.

Generelt
• Det skal jobbes aktivt for at vår virksomhet er ledende innen avfall- og miljøhåndtering.
• Vi skal være oppdatert iht. relevante lover og forskrifter innenfor HMS.
• Mål for helse, miljø og sikkerhet skal være fastsatt.
• HMS-datablader skal være tilgjengelig og stoffkartotek opprettet.
• Vi skal ha fokus på planlegging og utførelse av ulike arbeidsoperasjoner.

Helse miljø og sikkerhet

Målsetting for HMS ved vår virksomhet skal være retningsgivende for alt vi foretar oss i vårt daglige arbeid. Vektlegging av samarbeid på tvers i organisasjonen er derfor viktig.

Virksomheten skal arbeide aktivt i alle ledd for:

• å skape trivsel på arbeidsplassen
• å forebygge helseskader og arbeidsulykker
• at driften skal gi minst mulig påvirkning på ytre miljø
• å utvikle et trygt og sikkert arbeidsmiljø
• å sikre at lover og forskrifter for HMS oppfylles
• å spare penger på HMS-arbeidet
• at produkter og tjenester skal være sikre for våre kunder

For å nå disse målene er vi avhengige av at hele virksomheten er kjent med og bidrar i vårt kontinuerlige og systematiske HMSarbeid.

I tillegg skal det minimum foretas en gjennomgang av HMS-målsetningene årlig for å vurdere måloppnåelse samt behov for å sette nye HMS-målsetninger for virksomheten.

Kontakt

Nøkkelpersoner

Mats Asdahl

Daglig leder

T:

+47 99 77 05 54

E:

mats@mynd.no

Espen Andersen

Arbeidene styreleder

T:

+47 91 77 22 15

E:

espen@mynd.no

Sertifiseringer / godkjenninger