Skien Interkommunale legevakt

Byggeperiode

2020-2021

Byggested

Skien

Byggherre

Skien kommune

Kontraktstype

Totalentreprise NS8407

Kontraktssum

37 MNOK

Areal

1332kvm

Arkitektkontor

Adapt

Prosjekttype

Nybygg

Bygget er i 2 etasjer med flatt tak. Underetasjen er på 598 m2 mens hovedetasjen er på 734 m2. Bygget blir bygget inntil Skien helsehus. Konstruksjonen er i betong, stål og tre. Dette er en totalentreprise hvor Mynd Entreprenør AS har som ansvar for prosjektering, funksjonskrav og kriterier for bygget. Det er oppført som passivhus, som setter store krav til det byggetekniske.

Bygget skal kobles til fjernvarmeanlegg som krever energioppfølging på varmt tappevann, radiatorkurs og ventilasjonskurser. Miljøtiltak er gjort slik at bygget blir energifleksibelt. Bygget har hatt en tydelig miljøprofil gjennom prosjektet.

Publikumsbygg med stort fokus på internlogistikk. Bygget ble besluttet på grunnlag av å samle flere kommuner og at den interkommunale Legevakten skal kunne ta imot et høyt antall besøkene

(kapasitet på 100 000). I den forbindelse har det vært viktig hvor byggets funksjoner er satt og hvordan tiltenkt publikum samt ansatte opplever flyt og logistikk i bygget.

Politirom med egen inngang på baksiden av bygget. Dette for å hindre øvrig publikum å se/komme i kontakt med personer politiet ankommer med. Rom er prosjektert med høyere krav til

robusthet, låssystemer for å hindre personer til å bevege sitt «fritt» videre inn i legevakten og sanitær/WC hvor politi vil ha kontroll på flush i toalettet mm.

Legevakten har også egnet rom for overgrepssaker og første innsats ved slike tilfeller, dette er enda et eksempel på god planløsning for å sikre at personers identitet og nødvendig skjerming mot

øvrig publikum

5. april 2023

Vestfold og Telemark Fylkeskommune

5. april 2023

Fornebuveien 1-3