Smihaugvegen 18 – 4 eneboliger i rekke

Prosjekttype

Prosjektbolig

Smihaugvegen 18 A-D er fire eneboliger i rekke bygget og solgt i egen regi. Falleferdig hus og garasje som stod på tomten ble revet, og fire boliger på 140kvm oppført.

5. april 2023

Vestfold og Telemark Fylkeskommune

5. april 2023

Fornebuveien 1-3